КАКО ЈЕ ПУЖ СТИГАО У РАЈ


Мали Анђео свира
на чаробној виолини

Мали Пуж разговара
са цветом

Звездобал

Виле на Ћилиму
Летачу

Мали Анђео чува
пужеве

Тајне природе

Мали Пуж је тужан

Мали Анђео поклања
своја крила

Код бунара

Мали Пуж на Небу

Плес цвећа

Летеће срце

Звездица Чаробна
Лубеница

Деца и комете

Анђео и пуж