Љубав / Love
Прозно-поетско дело, на српском и енглеском, избор (Book&Marso, Београд 2003)

Биће које воли...
Мисли о љубави у стиховима (Прометеј, Нови Сад 1998)

Песме савршене љубави
Песме у прози (Југословенска књига, Београд 2002; Kњига комерц, Београд 2005)

Златни пресек душе
Текстови о љубави и духовности (Арс либри, Београд 2008)

Милујем Те белим крилима
Песме (Драганић, Београд 1998)

Молитва за човека што иде пругом
Песме (Прва награда за младе песнике XX Ратковићевих вечери поезије;
РВП, Београд 1991)

Жртвеник
Песме (Запис, Београд 1982)